Bahrajn uruchamia nowy rynek na giełdzie

Bahrajn uruchamia nowy rynek na giełdzie

Słaba pozycja fiskalna Bahrajnu przyspieszyła wysiłki rządu na rzecz stymulowania sektora prywatnego. Władze zdecydowały się na otwarcie nowego rynku akcji pod nazwą Rynek Inwestycyjny Bahrajnu. Jego sukces nie jest pewny z powodu niestabilności politycznej, oszczędności rządu oraz słabego wzrostu w regionie.

Od chwili załamania cen ropy naftowej w połowie 2014 roku rząd Bahrajnu dąży do zmiany swojej dotychczasowej roli głównego animatora wzrostu oddziałującego za pośrednictwem wydatków rządowych na rzecz zajęcia pozycji regulatora i stymulatora sektora prywatnego. Blisko 80 proc. przychodów kraju nadal pochodzi ze sprzedaży ropy naftowej, co w konsekwencji doprowadziło do wysokiego deficytu budżetowego i szybkiego wzrostu długu publicznego.

Zobacz także:

W reakcji na te problemy w połowie 2016 roku rząd zezwolił w niektórych sektorach na działalność firm stanowiących w 100 proc. własność kapitału zagranicznego, a ostatnio w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych do sektora prywatnego zezwolił firmom, które nie posiadają stałej siedziby, na licencje „wirtualne”. Uruchomienie nowego rynku akcji pod nazwą Rynek Inwestycyjny Bahrajnu (BIM) jest wyraźną kontynuacją tej polityki, umożliwiającą mniejszym firmom wolny obrót akcjami na giełdzie Bahrain Bourse na złagodzonych warunkach.

Firmy notowane na BIM otrzymają finansowanie na pokrycie kosztów inwestycyjnych od Tamkeen, agencji z udziałem skarbu państwa, której zadaniem jest stymulowanie lokalnego środowiska biznesowego. Intencją takiego rozwiązania jest zapewnienie mniejszym firmom dostępu do kapitału, a jednocześnie zaoferowanie nowych możliwości inwestorom zagranicznym.

Bodźcem do wystąpienia z taką inicjatywą był gwałtowny wzrost liczby zarejestrowanych start-upów (z 9 tys. w 2015 roku do 27 tys. w 2016 roku). W ślad za tym nastąpił również roczny wzrost wolumenów obrotu na giełdzie Bahrain Bourse (o 42 proc. w 2016 roku) oraz uruchomienie w czerwcu 2016 roku Funduszu Płynności Bahrajnu w wysokości 100 mln dolarów amerykańskich,. Spowodowało to dalszy wzrost obrotów (o 67 proc.) w ciągu kolejnych pięciu miesięcy.

Aaaaby zwiększyć inwestycje zagraniczne

Poza potrzebą rozwoju sektora prywatnego rząd kładzie również silny nacisk na inwestycje portfelowe i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w celu wypełnienia pokaźnej luki w finansowaniu zewnętrznym. Rada Rozwoju Gospodarczego (autonomiczna agencja publiczna, której zadaniem jest ułatwianie napływu inwestycji zagranicznych do kraju), która ma już biura w Japonii, Indiach, Zjednoczonym Królestwie i Chinach, otworzyła ostatnio nowe promocyjne biura w Turcji, USA, Malezji, Singapurze i w kilku krajach europejskich.

Zobacz także:

21 marca minister handlu i turystyki Zayed al‑Zayani poinformował parlament o planach utworzenia nowego centrum inwestycji obsługującego Saudyjczyków chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Bahrajnie. Idea zakłada zwiększenie liczby firm saudyjskich w stosunku do obecnego ich udziału w rynku wynoszącego zaledwie 5 proc. Zayani ogłosił również planowane połączenie Bahrain Bourse i Tadawalu (rynku giełdowego w Arabii Saudyjskiej), co umożliwi inwestorom saudyjskim łatwiejszy handel za pośrednictwem spółek debiutujących na giełdzie w Bahrajnie.

Arabia Saudyjska jest jednak obecnie w trakcie realizacji własnego programu oszczędnościowego, a przy istotnym spadku produkcji ropy naftowej, który prawdopodobnie silnie zaważy na poziomie wzrostu w 2017 roku w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej, wzrost inwestycji w Bahrajnie w skali krótkoterminowej będzie powolny.

Główne wyzwania pozostają

Do tej pory wyniki starań władz o rozszerzenie sektora prywatnego dały pewne rezultaty, co przyczyniło się do lepszego rankingu kraju w ostatnim raporcie Banku Światowego Doing Busines i poprawy Indeksu Logistycznego Agility dla Rynków Wschodzących (Agility Emerging Markets Logistics Index). Sytuacja jest jednak nadal niepewna i rozwój sektora prywatnego następuje w warunkach szerszego spowolnienia gospodarczego wynikającego z niskich cen ropy naftowej.

Zobacz także:

Ponadto niektóre przyjazne dla biznesu posunięcia rządu są hamowane przez niezbędne reformy fiskalne i cięcia wydatków. Cięcia dotacji zwiększają koszty prowadzenia działalności, niższe nakłady kapitałowe prowadzą do opóźnienia niektórych projektów, a wycofywanie depozytów rządowych w bankach lokalnych przyczynia się do zaostrzenia sytuacji w zakresie płynności.

Co więcej, szerokie niepokoje społeczne, a ostatnio wzrost przemocy wobec funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i instytucji rządowych nadal obciążają nastroje inwestorów, zwłaszcza że większość sąsiadów Bahrajnu z Rady Współpracy Państw Zatoki ma o wiele bezpieczniejszą sytuację polityczną. Z tego powodu Bahrajn będzie prawdopodobnie miał problemy z przyciągnięciem większych inwestycji do momentu, aż umiarkowanie wyższe ceny ropy złagodzą presję ekonomiczną pod koniec okresu prognozy.