Banki nie śpieszą się z darmowymi kontami

Banki nie śpieszą się z darmowymi kontami

Darmowe podstawowe konto powinno znaleźć się w ofercie banków i SKOK-ów oferujących rachunki. Taki obowiązek narzuca znowelizowana ustawa o usługach płatniczych. Sprawdziliśmy, kiedy ta nowość może pojawić się wśród bankowych produktów.

8 lutego w życie weszła ustawa wprowadzająca kilka nowości w regulacjach dotyczących usług płatniczych. Jednym z nich jest podstawowy rachunek płatniczy – uproszczone konto dające dostęp do najważniejszych usług związanych z przechowywaniem środków i dokonywaniem transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Zobowiązane ustawą instytucje mają 18 miesięcy na dostosowanie się do regulacji, później muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia kary nałożonej przez nadzór.

Teoretycznie podstawowe konta mogłyby już dziś mieć swoją rynkową premierę. Zapytaliśmy banki o plany dotyczące wprowadzenia takiego rachunku. Większość deklaruje, że pracuje nad uruchomieniem produktu i spełni obowiązek w ustawowym terminie. Dokładnej daty nie podał jednak żaden z banków.

Nest Bank oferujący obecnie bezwarunkowo darmowy ROR wskazuje, że produkt ten nie spełnia wymogów ustawy. „Nasze darmowe konto nie spełnia wszystkich wymogów ustawy (np. zlecenia stałe powinny być bezpłatne, a w Nest Banku są w tej chwili płatne). Dlatego Nest Bank planuje wprowadzić rachunek podstawowy zgodny z założeniami ustawy. Mamy na to 18 miesięcy od czasu uchwalenia ustawy. Na tym etapie prac nie możemy jeszcze podać terminu wdrożenia oferty” – informuje Magdalena Szymańska.

Trudno dziś określić, z jakim odzewem spotka się usługa oparta na zaleceniach unijnej dyrektywy PAD (Payment Accounts Directive). „Zainteresowanie podstawowym rachunkiem płatniczym będzie uzależnione od wielu czynników, m.in. od subiektywnej oceny zalet i wad rachunku podstawowego w oczach konsumentów, cen usług wykonywanych powyżej ustawowych limitów oraz atrakcyjności pozostałej oferty bankowej. Na obecnym etapie jakiekolwiek szacunki dotyczące zainteresowania rynku produktem należy uznać za niemiarodajne” – wskazuje Renata Bruździak, z wydziału rachunków bieżących Banku Millennium.

Bankowcy podkreślają, że rachunki znajdujące się dziś w ofercie mają wiele przewag nad uproszczonym pakietem przewidzianym w ustawie o usługach płatniczych. Przypomnijmy, że regulacyjny wymóg braku opłat dotyczy tylko pięciu transakcji bezgotówkowych i wypłat z bankomatów. W przypadku większości ROR-ów, w tym warunkowo bezpłatnych pakietów, nie ogranicza się np. ilości zlecanych darmowych przelewów.

Ostrożność w deklaracjach dotyczących terminów pozwala przypuszczać, że w 2017 r. na rynku nie pojawi się bankowy produkt spełniający ustawowe warunki. Instytucje o mniejszym udziale w rynku, a także co bardziej dynamiczne SKOK-i, mogłyby wykorzystać okazję, by wyróżnić się wizerunkowo spośród konkurentów. Rachunek ekonomiczny nie przemawia jednak za takim krokiem i nie skłania do pośpiechu.