Banki ustalą z kredytobiorcami spłatę kredytów frankowych

Banki ustalą z kredytobiorcami spłatę kredytów frankowych

Banki komercyjne będą ustalały z zadłużonymi warunki spłaty kredytów frankowych. Zapowiedział to w tym tygodniu prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Adam Glapiński poinformował, że dobiegają końca prace grupy roboczej powołanej przez Komitet Stabilności Finansowej.

Prezes NBP powiedział, że do końca marca poznamy rekomendacje dotyczące rozwiązania problemu. Dodał, że będą się one wiązały z pewnymi obciążeniami dla banków. Wyjaśnił, że powstaną regulacje, które skłonią banki komercyjne do dobrowolnego ustalenia z kredytobiorcami warunków przewalutowania i spłaty zadłużenia.

Grupa Robocza Komitetu Stabilności Finansowej wypracuje w tym czasie mechanizmy, mające skłonić banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych. Grupa Robocza Komitetu Stabilności Finansowej powstała 10 sierpnia br., w ślad za zapowiedzią prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Profesor Adam Glapiński podkreślił, że problem kredytów we frankach szwajcarskich musi zostać rozwiązany dla dobra gospodarki.

W niedzielę mijają dwa lata od kiedy Szwajcarski Bank Narodowy zaprzestał obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka. Doprowadziło to znacznego podrożenia szwajcarskiej waluty.

Dwa lata od silnego umocnienia franka szwajcarskiego

Mijają dwa lata od kiedy Szwajcarski Bank Narodowy zaprzestał obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka. Doprowadziło to znacznego podrożenia szwajcarskiej waluty.

Od początku tego roku kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się powyżej 4 złotych.

Ekonomista banku BZ WBK Piotr Bielski prognozuje, że w najbliższych miesiącach cena szwajcarskiej waluty pozostanie na poziomie zbliżonym do obecnego. Wskazuje, że frank wciąż jest tak zwaną bezpieczną przystanią, czyli aktywem kupowanym przez inwestorów w okresach wzmożonej niepewności.

W najbliższych miesiącach niepewność będzie rosła między innymi w związku z zaplanowanymi wyborami w niektórych europejskich krajach oraz negocjacjami w sprawie Brexitu.

Ekonomista spodziewa się, że frank szwajcarski stanieje trochę w drugiej połowie roku.

Projekty w Sejmie

W pracach sejmowych znajdują się też dwa inne projekty dotyczące kredytów hipotecznych. Projekt Kukiz'15 ustawy o "restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów" zakłada, że kredyty w złotych i denominowane w obcych walutach zostaną zrównane, co ma oznaczać potraktowanie kredytów frankowych tak, jakby od początku były kredytami w złotych.

W myśl projektu PO kredytobiorca mógłby ubiegać się w swoim banku o przewalutowanie posiadanego kredytu hipotecznego w walucie obcej, czyli m.in. w szwajcarskim franku. Miałoby ono następować po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej i polegać na wyliczeniu różnicy między wartością kredytu, po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych. Bank miał umarzać część tej kwoty. Jeżeli natomiast różnica byłaby wartością ujemną, to nie podlegałaby umorzeniu, a stanowiła zobowiązanie kredytobiorcy w całości.