Bankowcy zweryfikują oszustów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Bankowcy zweryfikują oszustów podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Firmy z sektora finansowego będą mogły bez przeszkód żądać od kandydatów do pracy informacji o ich przeszłości kryminalnej. Wiele firm obchodzi te restrykcje, po prostu prosząc kandydatów do pracy, aby dobrowolnie przedstawili informację o niekaralności.

– Rzeczywiście pracujemy nad tym zagadnieniem – potwierdza DGP Paweł Nowak z Ministerstwa Rozwoju. Odrębny projekt ustawy, która umożliwi bankom i innym instytucjom finansowym podlegającym nadzorowi KNF żądanie od potencjalnych pracowników zaświadczenia o niekaralności, ma być gotowy jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r.

Obecnie wymóg przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnosi się tylko do wybranych zawodów (patrz infografika). Pozostali pracodawcy, którzy nie mogą się zwrócić bezpośrednio do KRK, formalnie mają prawo domagać się od osób starających się o zatrudnienie tylko danych wymienionych w art. 221 kodeksu pracy, takich jak wykształcenie i doświadczenie zawodowe. – Jest to zasadniczo zamknięty katalog. Obowiązek podania innych danych musi wynikać z przepisów – zaznacza mec. Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, specjalistka od prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Zakres informacji, jakie może pozyskać pracodawca, jest ograniczony ustawą o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą ich przetwarzanie jest dopuszczalne m.in. jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy.

Wiele firm obchodzi te restrykcje, po prostu prosząc kandydatów do pracy, aby dobrowolnie przedstawili informację o niekaralności.