Brzoska chce wycofać Integer z giełdy. Jest wezwanie na akcje

Brzoska chce wycofać Integer z giełdy. Jest wezwanie na akcje

Rafał Brzoska i spółka AI Prime Luxemburg Bidco S.a r.l. należąca do funduszy zarządzanych przez amerykański Advent International ogłosiły wezwanie na akcje Integera i Inpostu. Cel: wycofanie spółek z warszawskiej giełdy.

Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. wzywają do sprzedaży 5 435 833 akcji spółki , upoważniających do 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 41,10 zł za jedną akcję, podała spółka.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 16 marca 2017 r. Zapisy potrwają do 19 kwietnia 2017 r. włącznie.

Zobacz także:

"Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, które na dzień ogłoszenia wezwania nie są w posiadaniu wzywających, tj. 5 435 833 akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniające do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki każda" - czytamy w komunikacie.

Akcje te uprawniają do wykonywania 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i mają one zostać nabyte przez AI Prime. Rafał Brzoska kontroluje obecnie bezpośrednio i pośrednio 2 328 384 akcji reprezentujących 29,99% kapitału .

Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 41,10 zł.

"Proponowana w wezwaniu cena to 41,10 za jedną akcję , co implikuje łączną wartość wysokości ok. 319,1 mln zł" - podał w komunikacie.

Według spółki, proponowana cena daje premię w wysokości 19% w porównaniu do tzw. undisturbed/unaffected share price, czyli ceny pozbawionej wpływu związanego z przypuszczeniami o potencjalnej transakcji M&A, za którą przyjmuje się cenę z końca dnia 2 sierpnia 2016 r., kiedy to poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

Wezwanie jest uwarunkowane złożeniem zapisów na akcje reprezentujące łącznie 90% akcji w . Po osiągnięciu tego progu, wzywający zamierzają wycofać spółkę z giełdy.

Zobacz także:

"Jeśli wzywający w wyniku wezwania staną się właścicielami 90% lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - podano także.

Wezwanie jest uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów antymonopolowych oraz osiągnięcia minimalnego poziomu zapisów - tj. 90%.

Wzywający ogłosili dziś jednocześnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji InPost S.A., spółki zależnej . Akcje InPost w wezwaniu ma nabyć AI Prime. Proponowana cena za jedną akcję InPost to 9,50 zł.

W innym komunikacie podał dziś, że wzywający oraz pozostałe strony transakcji zawarli umowę inwestycyjną z zamiarem nabycia 100% akcji spółek oraz InPost, w celu wycofania całej grupy z GPW i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent.

AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.

Grupa kapitałowa to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.