Bufor ryzyka: Bankowcy odetchnęli

Bufor ryzyka: Bankowcy odetchnęli

Regulator potwierdza, że zapowiedziane wprowadzenie bufora ryzyka systemowego nie będzie oznaczać podniesienia wymogów kapitałowych dla całego sektora.

W opublikowanej późnym wieczorem w piątek rekomendacji Komitet Stabilności Finansowej chce wprowadzenia tzw. bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 proc., co miałoby dotyczyć wszystkich banków w Polsce (nie tylko tych frankowych, których głównie dotyczyła rekomendacja). Spowodowało to obawy, że wymogi kapitałowe sektora, już i tak wysokie (wynoszące dla Tier1 10,25 proc. zaś dla TCR 13,25 proc.) poszłyby w górę o 3 pkt proc., co według szacunków analityków oznaczałoby konieczność zamrożenia przez banki dodatkowych 25-30 mld zł kapitału. Takich pieniędzy banki nie mają odłożonych, więc w razie, gdyby podniesiony wymóg obowiązywał od razu w pełnym wymiarze, to konieczna byłaby emisja akcji w niektórych bankach.

Te obawy okazały się jednak przedwczesne, choć lakoniczny i mało precyzyjny pierwotny komunikat Narodowego Banku Polskiego mógł rzeczywiście je rodzić. NBP w kolejnym komunikacie wyjaśnił jednoznacznie, że wprowadzenie bufora pomogłoby m.in. utrzymać bufory kapitałowe utworzone przez banki, a zatem zapewnić wzrost odporności banków na szoki wynikające z otoczenia zewnętrznego, w tym Brexit, za pomocą instrumentów CRDIV/CRR. „Do tej pory ten cel był osiągany poprzez zalecenia wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wymagała od banków utrzymywania wskaźników TCR oraz Tier 1 na poziomie odpowiednio 4 p.p. oraz 3 p.p. ponad minimalne wymogi regulacyjne" – napisano. Od polskich banków przez lata KNF wymagał o 4 pkt proc. wyższych współczynników dla TCR (regulacje europejskie wymagają 8 proc.) i o 3 pkt proc. ponad Tier 1 (europejskie regulacje wymagają 6 proc.).

Zaznaczono, że po wprowadzeniu bufora ryzyka systemowego zalecenia KNF zostałyby odpowiednio dostosowane. Zgodnie z zaleceniem KSF, KNF dokona również przeglądu indywidualnych narzutów kapitałowych, którymi zostały obciążone banki posiadające ekspozycje z tytułu walutowych kredytów mieszkaniowych obcych w ramach filara II" - dodano.

Ministerstwo Finansów podało, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja od kiedy taki bufor mógłby obowiązywać oraz jak mógłby wyglądać harmonogram jego osiągnięcia. Rozporządzenie określające ten bufor będzie podlegało zwykłej procedurze legislacyjnej, w tym również konsultacjom publicznym