BZ WBK zakłada wzrost porównywalnego zysku netto

BZ WBK zakłada wzrost porównywalnego zysku netto

Bank Zachodni WBK w zaktualizowanej strategii na lata 2017-2019 zakłada wzrost porównywalnego zysku netto oraz pozytywne trendy rozwojowe w zakresie dochodów odsetkowych i prowizji, podał bank.

"Ogólne założenia planu finansowego na lata 2017-2019:

  • Wzrost porównywalnego zysku netto.
  • Pozytywne trendy rozwojowe w zakresie dochodów odsetkowych i prowizji.
  • Rygorystyczne zarządzanie kosztami, skutkujące obniżeniem wskaźnika koszty/dochody
  • Rosnąca jakość portfela kredytowego.
  • Wzrost średnich aktywów ważonych ryzykiem w tempie wolniejszym niż należności kredytowe" - czytamy w raporcie.

Celem BZ WBK na lata 2017-2019 jest także zwiększenie udziałów w rynku do 11% oraz istotne zwiększenie transakcyjności lojalnych klientów, a także uproszczenie i przekształcenie obecnych kanałów dystrybucji.

Zobacz także:
W niektórych organizacjach, można łatwo wziąć kredyt na rozwój firmy.

"Przede wszystkim jednak jest kontynuacją dotychczasowych kierunków działania w oparciu o przyjęte wartości i założenia. Promuje klientocentryczną orientację w zarządzaniu biznesem, transformację cyfrową oraz doskonalenie modelu biznesowego i oferty produktowej. Realizacja strategii powinna zapewnić Bankowi Zachodniemu WBK S.A. status banku pierwszego wyboru dla klientów, ich długoterminową lojalność oraz dojrzałą kulturę organizacyjną wzmacniającą zaangażowanie i motywację pracowników" - czytamy także w raporcie.

BZ WBK odnotował 2 166,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 327,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.