Debiut Money Makers TFI S.A. na NewConnect

Debiut Money Makers TFI S.A. na NewConnect

5 stycznia 2017 roku spółka Money Makers TFI S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Jest to pierwszy debiut na tym rynku w 201t roku. Spółka zarządza funduszami i aktywami.

Emitent został utworzony pod nazwą MoneyManagers S.A. 5 lutego 2010 r. i prowadził działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Od grudnia 2010 r. Emitent prowadzi działalność pod nazwą Money Makers S.A. W 2014 roku Alior Bank S.A. stał się większościowym akcjonariuszem Spółki. W 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. 

Emitent jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Spółka świadczy usługi w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Na dzień dokumentu informacyjnego Emitent zarządza 8 funduszami inwestycyjnymi. W dystrybucji produktów Emitenta aktywnie uczestniczy jego główny akcjonariusz – Alior Bank S.A. Na dzień 30.09.2016 r. Emitent zatrudniał 18 pracowników.