Firmy pożyczkowe realną alternatywą dla banków

U tych pożyczkodawców masz największe szanse na pożyczkę.

http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://gotowka-najlepsza.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=4 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://gotowka-dzis.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=1 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://gotowka-doreki.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=7 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://chwilowkateraz.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=6 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://gotowkatutaj.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=2 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://onpozyczki.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=8 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://pozyczka-minutowa.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=10 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://minutowagotowka.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=12 100-1500 zł na 30 dni Weź
 http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://onlineszybkapozyczka.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=13 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://szybkapozyczkateraz.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=3 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://zlotepozyczki.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=5 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://gotowka-doreki.eu/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=11 100-1500 zł na 30 dni Weź
http://www.szybkofinhelp.pl/rdr.php?http://pozyczkatutaj.pl/?aff=802d730eed0956007918861134f1d52345538971&key=szybkofinhelp&sub=9 100-1500 zł na 30 dni Weź
Firmy pożyczkowe realną alternatywą dla banków

Firmy pożyczkowe gruntują swoją pozycję rynkową, stając się dla wielu z nas interesującą alternatywą instytucji bankowych w segmencie niskokwotowych pożyczek i kredytów. Analiza, którą BIK przeprowadził wśród pożyczkobiorców posiadających minimum jedno zobowiązanie w banku dowodzi, że w momencie ubiegania się o pożyczkę większość z nich (73%) nie miała żadnych opóźnień w spłacie kredytu bankowego.

Do korzystania z usług oferowanych przez Grupę BIK przyznaje się obecnie większość firm pożyczkowych i to niezależnie od modelu biznesowego, w którym działają. W rejestrach Biura Informacji Kredytowej znajdujemy z kolei dane odnośnie zobowiązań kredytowych 24 mln osób fizycznych. Do tego istnieje baza BIG InfoMonitor, w której znajdujemy informacje o regulowaniu przez konsumentów i firmy płatności na rzecz m.in. instytucji pożyczkowych, firm leasingowych, ubezpieczycieli, telekomów, dostawców mediów, firm windykacyjnych czy budowlanych.

Firmy pożyczkowe w BIK

W rejestrze prowadzonym przez BIK znajdziemy informacje o 4,3 miliona zobowiązań, które udzielono 703 tys. pożyczkobiorcom. Najświeższe statystyki dowodzą, że łączna kwota 387 tys. czynnych zobowiązań sięga obecnie 1,4 mld zł. BIK obserwuje przenikanie się klientów sektora pożyczkowego i bankowego, jak wynika z analiz aż 80% pożyczkobiorców posiada jednocześnie kredyty w sektorze bankowym.

Także konsumenci przyznają*, że chętnie korzystają jednocześnie z usług banków i firm pożyczkowych. Częściej korzystają z pożyczek osoby spontaniczne, dla 39% z nich najważniejszą motywacją jest natychmiastowy dostęp do pieniędzy, ale znaczenie ma także łatwiejszy i szybszy proces udzielania pożyczki.

Z kolei ze statystyk BIK wynika, że w okresie styczeń – listopad 2016 r. banki i firmy pożyczkowe udzieliły finansowania w kredytach konsumpcyjnych i pożyczkach na łączną kwotę 74,6 mld zł. Udział pożyczek w tak zdefiniowanym consumer finance wyniósł 4,2%.

Analizując finansowanie na kwoty do 4 tys., a więc transakcje w obszarze których aktywnie działają firmy pożyczkowe, udział firm pożyczkowych w łącznym finansowaniu w tym segmencie kwotowym wyniósł 25,5%. Banki i firmy pożyczkowe przekazujące dane do BIK udzieliły finansowania na łączną kwotę 9,0 mld zł., biorąc pod uwagę tylko transakcje na kwoty do 4 tys. zł. - mówi Sławomir Grzelczak, wiceprezes BIK i prezes BIG InforMonitor. - Natomiast w przypadku finansowania do kwoty 1 tys. zł udział rynkowy pożyczek zbliża się do połowy łącznego finansowania banków i firm pożyczkowych i wynosi już 45,5% - dodaje prezes Grzelczak.

Dobra historia kredytowa w BIK - lepsza jakość spłacanej pożyczki

W pierwszym półroczu 2016 r., wśród pożyczkobiorców mających co najmniej jedno czynne zobowiązanie w sektorze bankowym, 73% nie miało żadnych opóźnień ze spłatą kredytów w bankach w momencie ubiegania się o pożyczkę. Profile klientów firm pożyczkowych.

Warto jednak wspomnieć, że klienci firm pożyczkowych reprezentują wyższe ryzyko kredytowe niż klienci banków. Potwierdza to np. punktacja BIKSco Credit Risk 3 – punktowa ocena ryzyka wyznaczana przez BIK na podstawie danych kredytowych. Klienci aktywni w bankach przeciętnie otrzymują 583 punkty (dokładniej, 75% klientów bankowych zdobywa od 498 do 677 punktów). Natomiast klienci otwierający rachunki w firmach pożyczkowych przeciętnie otrzymują 423 punkty (75% klientów firm pożyczkowych otrzymuje od 354 do 533 punktów).

Polacy zapytani o główne motywy korzystania z kredytów czy pożyczek wskazali na zbyt małe zarobki oraz brak oszczędności. Osoby zaciągające zarówno kredyty, jak i pożyczki istotnie częściej mają problemy z utrzymaniem dyscypliny finansowej, planowaniem wydatków oraz oparciem się pokusie zakupów. O preferencjach wyboru instytucji finansowej decydują jeszcze inne czynniki. Dla osób korzystających z oferty firm pożyczkowych główną motywacją jest natychmiastowy dostęp do pieniędzy. Na tę formę decyduje się praktycznie co piąta osoba ze względu na brak możliwości uzyskania kredytu w banku. Z kolei osoby korzystające z kredytu w banku kierują się w swoim wyborze jakością oferty oraz brakiem zaufania do firm pożyczkowych.

Z pewnością czas pokaże, jaki będzie popyt na kredyty konsumpcyjne i jaki obraz rynku ukształtują firmy pożyczkowe wraz z bankami. Jedno jest pewne, że pozytywna historia kredytowa otwiera drogę do korzystania i uzyskania wsparcia finansowego z wiarygodnych źródeł.