Haitong Bank podniósł wycenę PKP Cargo do 53,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Haitong Bank podniósł wycenę PKP Cargo do 53,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Analitycy Haitong Bank podtrzymali rekomendację "kupuj" dla PKP Cargo i jednocześnie podnieśli cenę docelową akcji o 9% do 53,8 zł, wynika z raportu datowanego na 10 stycznia.

"Haitong Bank w raporcie z 9 stycznia podtrzymuje rekomendację kupuj dla PKP Cargo i podwyższa cenę docelową akcji o 9% do 53,8 zł, co oznacza 13-procentowy potencjał wzrostowy w stosunku do wyceny z dnia wydania rekomendacji. Biorąc pod uwagę dalsze opóźnienia w uruchomieniu dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, analitycy Haitong oczekują, że widoczne przyspieszenie w zakresie przewozów towarowych PKP Cargo w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, rozpocznie się w drugim półroczu 2017, czyli około 6 miesięcy później niż zakładano wcześniej" - czytamy w raporcie.

W połączeniu z korektami w zakresie szacunków wybranych kosztów operacyjnych (po uwzględnieniu danych za 9 miesięcy 2016 r.), prognoza analityków dotycząca zysku netto w 2017 r. zostaje obniżona o 44% do 57 mln zł. Niemniej oznacza to nadal dynamiczne ożywienie, licząc r/r w tym okresie. Co więcej, po podniesieniu szacunków dotyczących zysku netto w latach 2018/19 o 2/23%, analitycy oczekują obecnie dynamicznego wzrostu w 3 kolejnych latach, do 225 mln zł w roku 2019 (pierwotne prognozy dla tego okresu zakładały spadek o 11% r/r). Haitong Bank nie spodziewa się, by firma miała w przyszłości jakiekolwiek poważniejsze kłopoty płynnościowe (według prognozy, wskaźnik dług netto/EBITDA spadnie z 2,2-krotności w 2016 r. do 0,7-krotności w 2019 r.), podano również.

"Ponadto, choć wydaje się mało prawdopodobne, by spółka wypłaciła w tym roku dywidendę, to analitycy Haitong spodziewają się, że w latach 2018/19 dywidenda na akcję wyniesie 0,9/2,3 zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 1,9/4,9%. Dodatkowo, przy wskaźniku EV/EBITDA na rok 2017 na poziomie 4,4-krotności, PKP Cargo jest wyceniana ze znaczącym dyskontem w porównaniu do spółek porównywalnych. Po zmianach w szacunkach analityków dotyczących zysków, a także w założeniach dotyczących wydatków kapitałowych w nadchodzących latach (średnioterminowa prognoza dotycząca prac modernizacyjnych w obszarze taboru kolejowego została nieznacznie skorygowana)" - czytamy dalej.