Jakie są wymagania banku dla kredytobiorcy?

Jakie są wymagania banku dla kredytobiorcy?

Kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) jest dość popularny, jako czasowa forma finansowego wsparcia domowego budżetu – dosyć w łatwy i przystępny sposób szybko można go uzyskać. Można go wziąć na dowolny cel, bez poręczycieli oraz zabezpieczeń co jest jego największą zaletą. Wystarczy przedłożyć kilka dokumentów, które poświadczają naszą tożsamość oraz zdolność kredytową kredytobiorcy, aby zawnioskować o dodatkowe środki pieniężne. Kredyt gotówkowy warunki jakie trzeba spełnić by go dostać

Coraz częściej wiele osób ubiega się o kredyt gotówkowy a uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczane są na dowolny cel taki jak np. drobny remontu mieszkania, kupno działki rekreacyjnej, zakup wyposażenia mieszkania (meble, sprzęt RTV lub AGD) pomocny w organizacji wakacyjnego wypoczynku czy spłacie zobowiązań w innych bankach. Zaciągając kredyty gotówkowe, można szybko zdobyć dużą sumę pieniędzy, przekraczającą nawet 100 000 złotych. Aby dostać kredyt gotówkowy nie trzeba posiadać ani poręczycieli ani zabezpieczeń, czasami nawet zaświadczeń o zatrudnieniu, wystarczy oświadczenie o dochodach (np. oferta dla lekarzy, profesjonalistów – zawody zaufania publicznego). Kilka banków oferuje tzw. kredyty gotówkowe na dowód, niestety nie są to tanie kredyty. W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia roku podatkowego, pojawią się zapewne oferty na PIT.

Zobacz także:

Do skorzystania z kredytu gotówkowego zachęcają nas różne mniej lub bardziej atrakcyjne oferty oferowane przez różne instytucje finansowe w szczególności przez banki, w których proponuje się przyznanie kredytu w dość krótkim czasie, gdyż najczęściej kredytobiorcy potrzebują szybkiej pożyczki z dostępem do środków finansowych bez podawania celu ich wydatkowania. Jakie więc trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać kredyt gotówkowy?

Najważniejszym warunkiem otrzymania kredytu, który sprawdzi bank jest nasza zdolność kredytowa. Jest ona zazwyczaj liczona, jako dochody gospodarstwa domowego po odliczeniu wszystkich kosztów utrzymania. Pozostający dochód powinien wystarczyć nie tylko na spłatę raty kredytu!

Zobacz także:

Ponadto obowiązkiem każdego kredytobiorcy wnioskującego o przyznanie kredytu gotówkowego jest dostarczenie do doradcy kredytowego dokumentów, na podstawie, których będzie on w stanie zweryfikować jego tożsamość i określić zdolność kredytową klienta. Niezbędne jest przedłożenie dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo polskie oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Ponadto nie możemy figurować w rejestrach dłużników, gdyż będzie wiązało się to z decyzją odmowną w zakresie przyznania kredytu. Gdy otrzymamy pozytywną decyzję do wypłaty środków niezbędne będzie wskazanie nr rachunku bankowego, na który mają być wypłacone środki z kredytu. Przy tym produkcie kredytowym ilość formalności jest ograniczona do minimum tak, aby wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę było łatwe, a sam proces przyznania był dość szybki.

Przedkładając niezbędne dokumenty w celu uzyskania kredyty gotówkowego, warto zwrócić uwagę, aby nie zawierały one, jakich kol wiek bledów, ponieważ banki skrupulatnie weryfikują otrzymywane informacje. Jaka kol wiek niezgodność może być powodem odmowy przyznania środków pieniężnych.

Każdy, kto stara się uzyskać kredyt gotówkowy musi wykazać, że posiada zdolność kredytową. Osoby, które nie posiadają zdolności nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu. Doradca kredytowy analizuje wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów, które są uwzględniane przy badaniu zdolności kredytowej. Kto najczęściej stara się o kredyt gotówkowy?

Zobacz także:

Najczęściej są to osoby w wieku od 20 do 72 lat, ich źródło dochodu to praca na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, emerytura, renta, działalność gospodarcza lub działalność rolnicza. Kto najczęściej stara się o kredyt gotówkowy?

Tak. O przyznanie środków finansowych można wnioskować indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, lub samemu bez małżonka. Są banki, które udzielają kredyt np. do kwoty 40 000 bez zgody współmałżonka.