Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski

Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski

Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę dynamiki polskiego PKB w 2017 r. do 3,5 proc. z 3,2 proc., a w 2018 r. do 3,2 proc. z 3,1 proc. wcześniej. Ich zdaniem, inflacja w 2017 r. wyniesie średnio 1,8 proc., a w 2018 r. 2,1 proc. – wynika z wiosennych prognoz Komisji.

„Oczekujemy, że realny wzrost PKB odbije do 3,5 proc. w 2017 r., po czym spowolni lekko do 3,2 proc. w 2018 r., a motorem napędowym pozostanie popyt wewnętrzny. Prognozujemy, że konsumpcja prywatna wzrośnie mocno w 2017 r. ze względu na pokaźną dynamikę płac oraz opóźniony efekt wyższych transferów socjalnych, a w 2018 r. się ustabilizuje” – napisano w raporcie.

Zobacz także:

Komisja spodziewa się, że inwestycje publiczne wystartują szybciej niż prywatne.

„Oczekujemy, że inwestycje szybko odbiją się z dołka z 2016 r. i pozostaną silne też w 2018 r., jako, że środki unijne będą uruchamiane przez samorządy przed wyborami w 2018 r. Inwestycje prywatne będą pewnie ruszały trochę wolniej i będą miały wyższą dynamikę w 2018 r.” – napisano.

„Mocny popyt wewnętrzny i eksport, a także wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych, solidne zyski korporacyjne i niskie stopy procentowe powinny wspierać inwestycje. Z drugiej strony, podwyższone ryzyko może hamować decyzje inwestycyjne” – dodano.

Zobacz także:

Ekonomiści KE oczekują, że w 2017 i 2018 roku inflacja będzie oscylować wokół poziomu 2 proc.

„Inflacja wzrosła silnie na przełomie 2016 i 2017, napędzana cenami nieprzetworzonej żywności oraz energii. Wraz ze spadkiem tych cen, stopa inflacji HICP w 2017 r. powinna się ustabilizować średnio na poziomie 1,8 proc., a w 2018 r. na poziomie 2,1 proc.” – napisali.

„Tymczasem, szybszy wzrost płac będzie oddziaływał w kierunku stopniowego wzrostu inflacji bazowej, z wyłączeniem energii i nieprzetworzonych cen żywności, osiągając 1,2 proc. w 2017 r. i 2,0 proc. w 2018 r.” – dodali.