Kredytowy Dzień Babci i Dziadka

Kredytowy Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się ukredytowieniu polskich seniorów. Zabrało się za to Biuro Informacji Kredytowej. Co wynika z jego analizy? Okazuje się, że babcie i dziadkowie to dość aktywni uczestnicy rynku kredytowego. Statystyki dowodzą, że niemal co piąty kredytobiorca (18%) to osoba powyżej 65 roku życia. Łącznie posiadają oni 4 mln czynnych kredytów, których wartość sięga 25,7 mld zł.

Dzień Babci i Dziadka obchodzi coraz to większa grupa Polaków. Nie jest to jednak nic zaskakującego. Nie od dziś wiadomo, że polskie społeczeństwo się starzeje, a licząca sobie obecnie 6 mln osób grupa seniorów nieustająco się rozrasta.

Dane GUS wskazują, że w 2050 roku w Polsce udział osób starszych przekroczy 30% na obszarach wiejskich, a w miastach zbliżać się będzie do poziomu 35%. Zdaniem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, za starzenie się Polaków odpowiada przede wszystkim niska dzietność, ale również coraz dłuższe życie. Starzenie się populacji wywiera istotny wpływ na strukturę ludności - redukcji ulega udział dzieci i dorosłych, a w górę pnie się odsetek ludzi starszych.

Rośnie ekonomiczna rola seniorów

Jeśli komuś wydaje się, że najstarsi Polacy to konsumenci, których charakteryzuje bierność, jest w dużym błędzie. Okazuje się, że seniorzy aktywnie uczestniczą w konsumpcji, co w znacznej mierze jest efektem stabilności ich dochodów oraz samodzielności mieszkaniowej. Niejednokrotnie plasuje ich to na lepszej pozycji niż młodszych konsumentów.

Z analizy BIK wynika,że 65-latek ma swój udział w całym torcie kredytowym - spłaca zarówno kredyty mieszkaniowe (6,2 mld zł), jak i konsumpcyjne (17,5 mld zł), a także karty kredytowe (1 mld zł) oraz limity debetowe (0,95 mld zł). Średnie zadłużenie seniorów z tytułu wszystkich wymienionych produktów nie przyprawia o zawrót głowy - to 9590 zł. na osobę.

Jeśli wydaje nam się, że to dzieci i wnukowie pomagają swoim Babciom i Dziadkom, to możemy się mylić. Potrzeba dzielenia się i wsparcia materialnego rodziny może wpływać na widoczne zapotrzebowanie "na gotówkę" .

- Połowa posiadanych produktów kredytowych seniorów to kredyty konsumpcyjne (50%). W drugiej kolejności są to linie debetowe (31%), w których także wiodą prym seniorzy nad pozostałą grupą wszystkich kredytobiorców, których udział wynosi 23% - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. - Z pewnością dzisiejsi sześćdziesięciolatkowie są aktywni zarówno społecznie, jak i sportowo, dłużej pracują zawodowo, realizują plany na przyszłość, niemniej z pewnością młodsze pokolenia wciąż mogą liczyć na starszych i właśnie od nich nadal otrzymują dużo pomocy - dodaje prof. Rogowski.

Doświadczenie zawodowe i życiowe

Kolejnym atutem grupy osób starszych jest otwartość na bycie aktywnym społecznie i zawodowo. duża część seniorów – emerytów wyraża chęć podtrzymania aktywności społecznej. Z badań panelowych „Diagnoza Społeczna”, prowadzonych pod kierownictwem prof. Janusza Czapińskiego wynika, że aż 25 proc. osób w wieku 65-69 lat i 14 proc. w wieku 70-74 lata twierdzi, że ma co najmniej równie dużo zapału do pracy, jak dawniej. Panujące dawniej błędne przekonanie o pasywności, powolności czy trudności z wyzwaniami technologicznymi jest już nieaktualne. Jak donosi szereg badań opinii, osoby starsze mają ogromny entuzjazm np. do wszelkich zajęć edukacyjnych, mają czas i chęć, by dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.

Dzień Babci i Dziadka to świetna okazja, aby przypomnieć sobie o roli najstarszego pokolenia w życiu rodziny. Jego ciepło, pomoc, obecność i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych to jeden z gwarantów szczęścia całej rodziny i wartości społecznych. Dbajmy więc o to, by jak najdłużej cieszyli się zdrowiem, mobilizujmy do aktywności technologicznych, aby mieli stały dostęp do aktualnej wiedzy, szczególnie tej związanej ze świadomym i bezpiecznym korzystaniem z usług i produktów finansowych. Życzymy wszystkim babciom i dziadkom 100 lat.