MF: pakiet paliwowy przyniósł ponad 600 mln zł

MF: pakiet paliwowy przyniósł ponad 600 mln zł

Do listopada tzw. pakiet paliwowy dał budżetowi ponad 600 mln zł – poinformował wiceminister finansów Wiesław Jasiński.

„Od sierpnia do końca listopada pakiet paliwowy dał budżetowi ponad 600 mln zł” – powiedział Jasiński w Sejmie.

Z początkiem sierpnia wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy – nowelizacja ustawy o VAT, ustawy o akcyzie, Prawa energetycznego i ustawy o zapasach paliw, służące uszczelnieniu poboru VAT. Zmiana ma m.in. być narzędziem w skutecznej walce z przestępcami sprowadzającymi paliwa z innych krajów UE. Zmiany dotyczą poboru VAT w transakcjach paliwowych wewnątrz UE oraz koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Ma na tym zyskać budżet i krajowi sprzedawcy paliw.