Niższe emerytury i renty nie tylko dla byłych esbeków. Kto jeszcze dostanie mniej pieniędzy?

Niższe emerytury i renty nie tylko dla byłych esbeków. Kto jeszcze dostanie mniej pieniędzy?

Niższe emerytury mogą mieć lekarze, którzy pracowali w szpitalach MSWiA. Żonom i dzieciom zmarłych policjantów zostaną obcięte renty rodzinne

PiS bardzo zależy na zmniejszeniu emerytur i rent byłym esbekom. Zmiany będą wprowadzane szybką ścieżką legislacyjną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (druk 1061) wpłynął do Sejmu w ubiegły czwartek, a jutro na plenarnym posiedzeniu izby ma się odbyć jego pierwsze czytanie.

– Kierujemy do marszałka Marka Kuchcińskiego pismo o niepoddawanie projektu pod obrady izby, ponieważ nie był on przez nas konsultowany – apeluje Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Z kolei Małgorzata Lewicka, przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, przyznaje: część funkcjonariuszy może stracić wypracowane świadczenia. – Wśród pracowników cywilnych są także osoby, które mają za sobą krótką służbę w formacjach uznanych przez obecny rząd za pracujące na rzecz totalitarnego państwa. Niektórzy dopiero dowiedzieli się, że byli esbekami, chociaż nie mieli nic wspólnego z prześladowaniem demokratycznej opozycji – dodaje.

Mało kto kwestionuje konieczność obniżenia wysokich świadczeń byłym agentom Służby Bezpieczeństwa. Sęk w tym, że proponowane zmiany będą miały znacznie szerszy zasięg. Obniżenie dotknie nawet tych, którzy przed 1 sierpnia 1990 r. chociaż przez jeden dzień pracowali w jednostkach podległych Służbie Bezpieczeństwa. Na czarnej liście znalazły się także szkoły: Akademia Spraw Wewnętrznych (z wyłączeniem Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie), Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie i Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie. Obniżka świadczeń ma objąć nie tylko kadrę tych instytucji, lecz także studentów, którzy się w nich uczyli (także po czerwcowych wyborach w 1989 r.).

Niższe emerytury mogą mieć lekarze, którzy pracowali w szpitalach MSWiA. Żonom i dzieciom zmarłych policjantów zostaną obcięte renty rodzinne

PiS bardzo zależy na zmniejszeniu emerytur i rent byłym esbekom. Zmiany będą wprowadzane szybką ścieżką legislacyjną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (druk 1061) wpłynął do Sejmu w ubiegły czwartek, a jutro na plenarnym posiedzeniu izby ma się odbyć jego pierwsze czytanie.

– Kierujemy do marszałka Marka Kuchcińskiego pismo o niepoddawanie projektu pod obrady izby, ponieważ nie był on przez nas konsultowany – apeluje Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Z kolei Małgorzata Lewicka, przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, przyznaje: część funkcjonariuszy może stracić wypracowane świadczenia. – Wśród pracowników cywilnych są także osoby, które mają za sobą krótką służbę w formacjach uznanych przez obecny rząd za pracujące na rzecz totalitarnego państwa. Niektórzy dopiero dowiedzieli się, że byli esbekami, chociaż nie mieli nic wspólnego z prześladowaniem demokratycznej opozycji – dodaje.

Mało kto kwestionuje konieczność obniżenia wysokich świadczeń byłym agentom Służby Bezpieczeństwa. Sęk w tym, że proponowane zmiany będą miały znacznie szerszy zasięg. Obniżenie dotknie nawet tych, którzy przed 1 sierpnia 1990 r. chociaż przez jeden dzień pracowali w jednostkach podległych Służbie Bezpieczeństwa. Na czarnej liście znalazły się także szkoły: Akademia Spraw Wewnętrznych (z wyłączeniem Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie), Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie i Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie. Obniżka świadczeń ma objąć nie tylko kadrę tych instytucji, lecz także studentów, którzy się w nich uczyli (także po czerwcowych wyborach w 1989 r.).