Oceny bieżącej koniunktury pogorszyły się, przyszłej poprawiły

Oceny bieżącej koniunktury pogorszyły się, przyszłej poprawiły

Oceny bieżącej koniunktury wśród konsumentów są w lutym gorsze niż przed miesiącem, ale oceny przyszłej koniunktury są lepsze – podał GUS. Oba wskaźniki pozostają na ujemnych poziomach.

GUS podał, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 0,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -1,9.

„Wśród składowych wskaźnika, spadek odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,2 pkt. proc.), przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,7 pkt. proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,6 pkt. proc.)” – napisano.

„Nieco wyższe, niż przed miesiącem, wartości wystąpiły dla wskaźników dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 0,9 pkt. proc.) i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,3 pkt. proc.)” – dodano.

Zobacz także:

W porównaniu do lutego 2016 r., obecna wartość BWUK jest wyższa o 4,3 pkt. proc.

Z badania GUS wynika, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 0,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -3,6.

„Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęła poprawa ocen dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 4,5 pkt. proc.) oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 0,9 pkt. proc.). Obniżyły się natomiast oceny dotyczące możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek odpowiednio o 1,7 i 0,7 pkt. proc.)” – dodano.

W lutym br. WWUK osiągnął wartość o 4,6 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2016 r.