Od marca surowe kary dla oszustów VAT

Od marca surowe kary dla oszustów VAT

Kiedy wartość pustych faktur przekroczy 10 mln zł, sprawca może trafić do więzienia nawet na 25 lat.

W piątek Sejm przegłosował poprawkę Senatu do noweli kodeksu karnego zaostrzającej kary za wyłudzenia VAT. Wyłączył prawo stosowania kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w postępowaniach dyscyplinarnych. W ocenie Senatu stosowanie podsłuchów w razie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego polegającego np. na fałszywym oskarżeniu innej osoby o popełnienie wykroczenia czy na tworzeniu fałszywych dowodów kierujących przeciwko innej osobie ściganie naruszać będzie prawo do prywatności tej osoby w sposób nieproporcjonalny w stosunku do naruszanego przez nią dobra.

Surowe przepisy mogą wejść w życie już w marcu 2017 r. Na ich mocy, jeżeli fałszywa faktura (lub faktury) służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 mln zł, sprawca może trafić do więzienia na 15 lat. Jeżeli wartość wyłudzenia jest większa niż 10 mln zł, nawet na 25 lat.