Połowa Polaków nie płaci za konto bankowe

Połowa Polaków nie płaci za konto bankowe

Dostęp do rachunku bankowego ma dziś 79 proc. Polaków, z czego ponad połowa nie płaci za konto ani złotówki - wynika z badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski. Aż 54 proc. zwolenników bankowości internetowej nie korzysta z banku w komórce i nie chce go używać.

Narodowy Bank Polski opublikował wyniki badania na temat tego, jak Polacy korzystają z usług bankowych. Analiza została przygotowana na podstawie ankiety przeprowadzonej we wrześniu 2016 roku na grupie 970 Polaków. Z badania wynika, że aż 79 proc. Polaków posiada konto w banku – zdecydowana większość ma własny rachunek, a jedynie 6 proc. jest współwłaścicielem czyjegoś konta. Bez rachunku bankowego pozostaje nadal co piąty Polak. Największy odsetek osób nieposiadających konta znajduje się w grupie Polaków powyżej 59 roku życia (43 proc.).

Konto za darmo ma połowa ankietowanych

Ponad połowa ankietowanych posiadaczy kont (52 proc.) deklaruje, że nie płaci za prowadzenie konta osobistego. Opłatę do 10 zł uiszcza co miesiąc 37 proc. ankietowanych. Pozostali (11 proc.) twierdzą, że płacą za rachunek powyżej 10 zł miesięcznie. Największy odsetek ankietowanych, którzy nie płacą za konto, znajduje się w grupach wiekowych 18-24 i 25-39 lat. Im starsi klienci, tym częściej pojawia się odpowiedź o używaniu odpłatnych rachunków. W przedziale 40-59 lat aż 17 proc. deklaruje, że płaci za obsługę rachunku ponad 10 zł miesięcznie.

ż 18 proc. posiadaczy rachunków bankowych deklaruje, że nie ma albo nie korzysta z karty debetowej do rachunku. Z plastików korzystają najchętniej młodsi klienci. W przedziale wiekowym 18-24 lata karty używa aż 93 proc. użytkowników kont. Z kolei seniorzy powyżej 59. roku życia korzystają z kart rzadziej. W tym przedziale kartę ma tylko 61 proc. posiadaczy rachunków. W płatnościach za zakupy dominuje gotówka – tę formę płatności wskazało 63 proc. ankietowanych. Kartę jako metodę płatności wskazało 33 proc.

Z badania wynika, że 73 proc. Polaków posiadających konta korzysta z bankowości internetowej. Podobnie jak w przypadku kart płatniczych, usługa ta cieszy się największą popularnością wśród osób młodych. Aż 92 proc. posiadaczy kont w wieku 25-39 lat obsługuje swoje konto bankowe przez internet. Dla porównania w grupie powyżej 59. roku życia odsetek ten wynosi jedynie 29 proc.

Bankowość mobilna? Nie, dziękuję

Z bankowości mobilnej korzysta zaledwie 28 proc. osób korzystających z bankowości internetowej. Aż 54 proc. deklaruje, że nie ma banku w telefonie i nie chce go używać, a kolejne 10 proc. ma, ale nie używa. Najchętniej z tego kanału korzystają młodsi klienci banków. W grupie wiekowej 18-24 lata usługę wykorzystuje 59 proc. respondentów, a kolejne 8 proc. nie ma bankowości mobilnej, ale chciałoby z niej korzystać.

Wraz z wiekiem spada udział procentowy użytkowników tej usługi. W przedziale 25-39 lat użytkowników bankowości mobilnej jest tylko 35 proc., w przedziale 40-59 lat - 17 proc., a powyżej 59 roku życia już tylko ok. 3 proc. To właśnie seniorzy zdecydowanie mówią „nie” bankom w telefonie. Aż 93 proc. twierdzi, że nie ma bankowości mobilnej i nie chce z niej korzystać.

W ankiecie zapytano Polaków o to, czy korzystają z płatności mobilnych BLIK. Pytanie skierowano do użytkowników bankowości mobilnej. Okazuje się, że aż 65 proc. ankietowanych użytkowników m-bankingu nie korzysta z BLIK-a. 12 proc. aktywowało program, ale z niego nie korzysta. Użytkownicy, którzy korzystają z tej formy płatności, najczęściej opłacają zakupy w sklepach (14 proc.) i dokonują wypłat w bankomatach (7 proc.). Zaledwie 3 proc. przesyła pieniądze na numer telefonu