Ponad połowa Polaków ma podstawowy poziom wiedzy na temat finansów

Ponad połowa Polaków ma podstawowy poziom wiedzy na temat finansów

Ponad połowa Polaków (58%) ma podstawowy poziom wiedzy na temat finansów, ale nie potrafi powiedzieć nic na temat poszczególnych produktów finansowych, wynika z badania Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie grupy Kruk.

"Nasze badanie pokazało, że pod względem poziomu edukacji finansowej Włochy są krajem największych skrajności. Może to wynikać m.in. z zaszłości historycznych i dość silnie do dziś zarysowanego podziału na bogatą północ i biedne południe. Na tle innych krajów objętych badaniem nasz kraj znajduje się na poziomie średniej europejskiej. To całkiem dobry wynik, gdy spojrzymy na niego pod kątem rozwoju rynku finansowego w naszym kraju. Oczywiście, jest jeszcze wiele do zrobienia w ramach edukacji finansowej Polaków. Jednak obraz, który wyłania się z naszego badania, pokazuje, że na obecnym etapie rozwoju poziom naszej wiedzy finansowej jest dostateczny" - powiedziała reprezentująca grupę Agnieszka Salach, cytowana w komunikacie. 

Zaledwie 3% Polaków deklaruje, że ma doskonałą wiedzę z zakresu finansów, a 11% naszych rodaków w ogóle nie zna się na finansach, podano także. 

"Wiedza o finansach w Polsce zależy także od płci. Podczas gdy żadnej orientacji w tym temacie nie posiada aż 17% kobiet, to wśród mężczyzn taki odsetek wynosi jedynie 6%. I odwrotnie, kiedy znakomitą wiedzę o finansach zadeklarowało 4%. mężczyzn, to identycznej odpowiedzi udzieliło jedynie 1% kobiet" - czytamy w komunikacie. 

Najwięcej osób, które deklarują świetną znajomość świata finansów, mieszka we Włoszech (6%). Drugie miejsce pod tym względem zajmują ex aequo Niemcy i Hiszpanie. Trzecie miejsce w rankingu wspólnie z Czechami zajmują Polacy, podano także. 

Badanie zrealizowane w październiku 2016 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 7000 dorosłych obywateli Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii (1 000 osób/ kraj).