Popyt na kredyty w II 2017 r.

Popyt na kredyty w II 2017 r.

Jak potwierdzają najświeższe notowania mierzonego przez Biuro Informacji Kredytowej wskaźnika BIK Indeks, w lutym - w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku - wartość zaciąganych kredytów mieszkaniowych podskoczyła o 6,7%. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych, które także zanotowały wzrost, choć był on nieco skromniejszy (3,9%).

BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM) to wskaźnik, który pokazuje roczną dynamikę wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. W lutym bieżącego roku sięgnęła ona +6,7%, co oznacza, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,7% niż w analogicznym okresie 2016 r.

Po styczniowym, związanym z programem Mieszkanie dla młodych, skoku akcji kredytowej wartość wniosków złożonych o kredyty mieszkaniowe ustabilizowała się na poprzednio notowanych poziomach. W przeliczeniu na dzień roboczy, wartość złożonych wniosków była o 6,7% wyższa niż w lutym poprzedniego roku. Na szczególną uwagę zasługuje to, że o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało mniej klientów niż rok temu (32,8 tys. osób wobec 36,0 tys. osób), ale wnioskowane kwoty kredytów były około 10% wyższe. Najprawdopodobniej ma to związek z tym, że w lutym minionego roku ciągle przyjmowane wnioski złożone w ramach MdM-u. które w większości dotyczyły nieruchomości o niższej wartości - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK) to z kolei wskaźnik, który obrazuje roczną dynamikę wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych. W analizowanym okresie wyniosła ona +3,9%, a zatem w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę o 3,9% wyższą niż miało to miejsce w lutym 2016 roku.

Sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych wygląda stabilnie. Uwzględniając układ dni roboczych spodziewamy się podobnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych jak rok wcześniej. Dobrą informacją jest to, że w lutym br., w przeliczeniu na dzień roboczy, klienci zawnioskowali o 3,9% wyższa wartość kredytów - dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.