Popyt na kredyty w III 2017 r.

Popyt na kredyty w III 2017 r.

Jak potwierdzają najświeższe notowania mierzonego przez Biuro Informacji Kredytowej wskaźnika BIK Indeks, w marcu 2017 r. Polacy nieco chętniej niż przed rokiem sięgali po kredyty mieszkaniowe, wartość indeksu PKM wzrosła względem analogicznego okresu minionego roku o 1,9%. Jeszcze większe ożywienie (+9,4%) widoczne było w kredytach konsumpcyjnych.

BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), a więc wskaźnik, który obrazuje kształtowanie się rocznej dynamiki wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, sięgnął w marcu bieżącego roku +9,4%. W praktyce oznacza to, że w analizowanym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę o 9,4% wyższą niż w marcu 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. sięgnęła 4,2%.

Zobacz także:
Po kiepskim styczniu i lutym marzec przyniósł ożywienie w kredytach konsumpcyjnych. Wartość wnioskowanych kredytów była wyższa niż w poprzednich miesiącach, ale też pokaźniejsza niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zwiększony popyt na ten produkt finansowy oraz ilość dni roboczych w minionym miesiącu, marcowe wyniki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych najprawdopodobniej okażą się bardzo zadowalające - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +1,9% w marcu 2017 r. Oznacza to, że w marcu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 1,9% w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 16,7%.

Zobacz także:
Zgodnie z przewidywaniami w lutym i marcu zaobserwowaliśmy stabilizację popytu na kredyty mieszkaniowe na poziomach zbliżonych do ubiegłego roku. Tylko styczeń br. okazał się wyjątkowy pod względem liczby i wartości złożonych wniosków kredytowych w ramach programu MdM. Pozytywnym jest to że, po rewelacyjnym styczniu, w lutym i marcu łączna wartość wnioskowanych kredytów przewyższała poziomy ubiegłoroczne i należy traktować to jako dobrą zapowiedź wyników sprzedaży kredytów mieszkaniowych za cały 1 kw. 2017 r. - dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.