Raiffeisen Bank Polska ukarany przez UOKiK. Naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Raiffeisen Bank Polska ukarany przez UOKiK. Naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Raiffeisen Bank Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów, ponieważ nie uwzględniał ujemnego LIBOR-u, a następnie po wycofaniu się z tej praktyki nie naliczał ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich - taki zarzut bankowi postawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na niego karę przeszło 3,5 mln zł.

UOKiK nakazał też bankowi przeliczenie oprocentowania i zrekompensowanie strat konsumentom za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bank bez akceptacji klientów próbował jednostronnie wprowadzić do umów postanowienie, zgodnie z którym ujemna stawka LIBOR wynosiła zero. Jak wyjaśnia UOKiK, zgodnie z przepisami, jest to istotny element umowy i na każdą zmianę musi się zgodzić konsument.

UOKiK odkreślił, że Raiffeisen Bank Polska wycofał się z tej praktyki, lecz pomimo tego nie uwzględnia ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich, jeśli wystąpi ujemny LIBOR. Bank w umowach kredytowych sposób ustalania oprocentowania określił jako sumę stawki bazowej LIBOR i marży kredytu, jednak gdy LIBOR spada poniżej zera, a suma stawki LIBOR i marży kredytu wynosi mniej niż zero, nie obniża odpowiednio rat kredytów.

W związku z tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Raiffeisen Bank Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. "Bank określił w umowie sposób ustalania oprocentowania. Jednak nie przestrzega tej reguły. Gdy LIBOR jest ujemny i jednocześnie jego wartość bezwzględna przewyższa wysokość marży przyjmuje, że wartość oprocentowania wynosi zero. W efekcie klienci banku płacą wyższe raty" - tłumaczy cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Raiffeisen Bank Polska już w trakcie trwania postępowania oddał klientom w części różnicę między pobranym oprocentowaniem, a tym, które powinien pobrać, uwzględniając ujemne oprocentowanie. Na mocy decyzji bank został zobowiązany do zrekompensowania strat konsumentom za wszystkie okresy, kiedy wystąpiło ujemne oprocentowanie. Bank opublikuje decyzję urzędu na swojej stronie internetowej.

Urząd przypomniał, że to już ósma - ostatnia - decyzja prezesa UOKiK dotycząca nieuwzględniania przez banki ujemnego oprocentowania. Wydane do tej pory rozstrzygnięcia dotyczą: ING Banku Śląskiego, mBanku, Getin Noble Banku, Credit Agricole Bank Polska, Banku BPH, BNP Paribas Bank Polska oraz Pekao SA.

Postępowanie przeciwko Raiffeisen Bank Polska zostało wszczęte pod koniec października 2015 roku i obejmowało także umowy zawierane przez konsumentów z Polbankiem.

WP money zwrócił się do biura prasowego Raiffeisen Bank Polska o komentarz do decyzji UOKiK. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Bank będzie się od niej odwoływał.