Rynek nieruchomości i kredytów 2016

Rynek nieruchomości i kredytów 2016

Miniony rok nie przyniósł znacznych zmian na rynku kredytów mieszkaniowych - wynika z najnowszej edycji badania AMRON-SARFiN. Okazuje się bowiem, że liczba nowo udzielonych kredytów sięgnęła 178 409, a ich łączna wartość opiewała na 39,496 mld zł, co względem poprzedniego roku oznacza odpowiednio: spadek o 1,61% i wzrost o 0,45%. Z kolei rynek nieruchomości miał się nadzwyczaj dobrze - w 2016 roku sprzedaż mieszkań, zwłaszcza tych wprost od deweloperów, ciągle utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie.

Z najnowszego raportu AMRON-SARFiN wynika, że zanotowana u schyłku minionego roku łączna liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2 057 170, co było wynikiem o 0,88% lepszym od odnotowanego pod koniec III kwartału 2016 roku. Ilość podpisanych umów o kredyt mieszkaniowy zwiększyła się w ujęciu rocznym o 3,13%. Z kolei wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosła na koniec IV kwartału o 7,473 mld zł, czyli o 1,94% względem poprzedniego kwartału, sięgając tym samym poziomu 393,367 mld zł. Jeśli porównywać to z wynikiem z końca 2015 roku, jest to o 5,16% więcej (nominalnie 19,285 mld zł).

Zobacz także:

Ostatni kwartał poprzedniego roku przyniósł kosmetyczny spadek sprzedaży kredytów hipotecznych - udzielono ich 41 921, a więc o 1,67% mniej niż w III kwartale 2016 roku), ale ich wartość okazała się nieco wyższa (9,780 mld zł, wzrost o 1,07%).

Te spadki to następstwo większej ilości zakupów gotówkowych, realizowanych przez klientów, którzy wycofywali z rynku oszczędności, decydując się na inwestycyjny zakup mieszkania. Skorzystał na tym pierwotny rynek nieruchomości. Wyniki deweloperów okazały się rekordowe, co zachęciło ich do kolejnych inwestycji. W 2016 roku w zakresie budownictwa mieszkaniowego padł nowy rekord - wybudowano 162 727 nowych mieszkań, czyli o 10% więcej niż w roku 2015. Rozpoczęto też budowę 173 932 lokali (o 3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 211 565 mieszkań (więcej o 12%). Są to najlepsze wyniki od 2008 roku.

Rok 2017 będzie kolejnym rokiem nieznacznych spadków na rynku mieszkaniowym, co nie oznacza utrudnień w dostępności kredytów. W tym roku zaczął obowiązywać ostatni poziom wymaganego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S wkładu własnego w wysokości 20% wartości nabywanego mieszkania, jednak formalnie większość banków już wcześniej wprowadziła ten wymóg, oferując jednocześnie ubezpieczenie zbyt niskiego wkładu własnego lub przyjmując inne zabezpieczenia. Można więc stwierdzić, że wymagania wobec kredytobiorcy nieznacznie wzrosną ale będzie można im zaradzić” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

W wyniku lawinowego napływu wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych” na przełomie 2015 i 2016 roku, już 15 marca ubiegłego roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków o dopłaty z puli przewidzianej na 2016 rok, a 5 lipca wstrzymano przyjmowanie wniosków z terminem wypłaty środków planowanym na rok 2017. Od tego momentu nabywcy mogli składać wnioski o dopłatę jedynie z puli środków przeznaczonych na wypłatę w 2018 roku – według stanu na koniec 2016 roku zarezerwowano 18,1% z przewidzianej kwoty 762 mln zł.

Zobacz także:

W ciągu trzech lat funkcjonowania rządowego Programu „Mieszkanie dla Młodych” za pośrednictwem banków kredytujących do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono 76 160 wniosków na kwotę dofinansowania 1,928 mld zł. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku w ramach Programu podpisano 74 759 umów kredytowych o wartości 13,151 mld zł. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów to 1,888 mld zł. Kredyty preferencyjne stanowiły 14,0% liczby i 11,4% wartości wszystkich nowych umów podpisanych w latach 2014 – 2016. Natomiast w IV kwartale 2016 roku udziały te wyniosły odpowiednio 6,8% i 5,5% (zawarto 2 832 umowy o kredyt hipoteczny na kwotę 541,6 mln zł).

„Część banków, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie klientów, już na początku roku przestała przyjmować wnioski kredytowe z rządową dopłatą z puli na bieżący rok. Natomiast zapowiadany z wielką pompą przed rokiem Narodowy Program Mieszkaniowy dopiero pod koniec września 2016 roku został przyjęty na posiedzeniu rządu, ale nadal nieznane są konkretne rozwiązania poszczególnych jego elementów. Sama zapowiedź wdrożenia Programu nie miała znaczenia dla sytuacji na rynku mieszkaniowym w minionym roku i w roku 2017 też nic się pod tym względem nie zmieni” – podsumowuje Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.