Słowik z MR: Dobre tempo przyznawania środków z POIŚ, rozdysponowano 28,2 mld zł

Słowik z MR: Dobre tempo przyznawania środków z POIŚ, rozdysponowano 28,2 mld zł

Beneficjenci kolejnych pięciu projektów transportowych podpisali z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) umowy o łącznie 710 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Łącznie z tymi umowami z POIŚ rozdysponowano już 28,2 mld zł środków UE, poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

"W ramach przyspieszenia wdrażania programów unijnych planowaliśmy na bieżący rok 16,5 mld zł kontraktacji dofinansowania. Łącznie z dzisiejszymi, podpiszemy umowy na 28,2 mld zł - plan został więc znacznie przekroczony. To stanowi ok. 25% wartości całego POIŚ - największego programu krajowego, w którym dostępnych jest 27,4 mld euro środków unijnych" - powiedział Słowik podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w tym roku uda się certyfikować, czyli potwierdzić faktycznie poniesione nakłady, na kwotę ok. 9 mld zł wobec wcześniej planowanych 6,3 mld zł.

"W POIŚ wszystko funkcjonuje więc nawet lepiej niż planowaliśmy" - podkreślił.

Środki w ramach dziś podpisanych umów trafią do PKP PLK, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, miasta Opole, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Zadania, która otrzymają dofinansowanie warte są łącznie 1 073,5 mln zł.

PKP PLK otrzyma 363,28 mln zł dofinansowania do wartego 631,61 mln zł projektu przebudowy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Otwock, która będzie realizowana w latach 2018-2022. Inwestycja zakłada m.in. dobudowę na tym odcinku trzeciego toru. Jak poinformował prezes Ireneusz Merchel, spółka spodziewa się ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w 2019 r.

Straż Pożarna będzie usprawniać system ratownictwa w transporcie kolejowym (etap I) za 202,75 mln zł, przy dofinansowaniu z POIŚ 172,34 mln zł. Projekt polega na doposażeniu jednostek PSP w całym kraju w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym. Straż zakupi m.in. ciężkie i średnie samochody ratownictwa technicznego, autobusy do przewozu ratowników i samochody ratowniczo-gaśnicze.

W Opolu, w ramach projektu "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I" zakupionych zostanie m.in. 61 autobusów miejskich oraz będzie zmodernizowana zajezdnia autobusowa MZK.

RZGW Gliwice zakłada modernizację śluz na Kanale Gliwickim w ramach przystosowania do III klasy drogi wodnej. Wartość projektu to 110,12 mln zł, a dofinansowanie 93,6 mln zł. Zmodernizowane zostaną dwie śluzy w woj. opolskim (w Nowej Wsi i Sławięcicach).

Natomiast MIB otrzyma 11,9 mln zł na warty 14,8 mln zł projekt pn. "Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego".