Spółdzielcza Grupa Bankowa wdraża nowy zintegrowany system IT

Spółdzielcza Grupa Bankowa wdraża nowy zintegrowany system IT

W Spółdzielczej Grupie Bankowej trwają prace nad wprowadzeniem nowego zintegrowanego systemu informatycznego dla Banków Spółdzielczych. Celem jest podniesienie efektywności działania banków, poinformował Ryszard Lorek, prezes SGB-Banku, czyli banku zrzeszającego.

"To ważne dla naszego sektora, dla klientów, ale także dla polskiej gospodarki, bo przypomnę, że około 70% wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm działa nie w wielkich aglomeracjach miejskich, ale w gminach i powiatach. Banki spółdzielcze muszą działać jeszcze skuteczniej, bo po pierwsze, oczekiwania klientów z każdym rokiem rosną. Po drugie, zmienia się otoczenie, a po trzecie, rośnie konkurencja ze strony bankowości komercyjnej. Informatyka jest najważniejszym instrumentem wspierającym model biznesowy banku spółdzielczego, a rozwiązania informatyczne są tym modelem determinowane" - powiedział Lorek, cytowany w komunikacie. 

Zintegrowany system informatyczny ma pozwolić bankom spółdzielczym oferować klientom najnowocześniejsze usługi, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej Polaków, także mieszkających w mniejszych miejscowościach, chce korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. Dotyczy to także najważniejszych dla BS-ów grup klientów, czyli przedsiębiorców i rolników. 

"Już to zresztą widać. Klienci, także rolnicy, chcą dostać od swojego banku spółdzielczego usługi internetowe, bo jeśli nie dostaną, poszukają sobie innej instytucji finansowej, która im te usługi zaoferuje" - tłumaczy prezes SGB-Banku. 

Według niego, banki spółdzielcze muszą się spieszyć, bo nie ma wątpliwości, że banki komercyjne będą inwestowały w najbliższych latach ogromne pieniądze w informatykę. Grozi to powiększeniem się luki technologicznej między BS-ami i bankami komercyjnymi, a w konsekwencji brakiem napływu szczególnie młodych klientów do bankowości spółdzielczej. 

Wprowadzenie nowego systemu ma przynieść korzyści także samym bankom spółdzielczym, bo pozwoli on nie tylko oferować klientom usługi i produkty, których poszukują, ale również obniżyć koszty działalności. 

"Dzięki wspólnemu systemowi banki spółdzielcze nie będą musiały każdy z osobna utrzymywać własnych serwerów, swoich centrów zapasowych, wdrażać nowych i kosztownych wersji oprogramowania" - dodał Lorek. 

Chodzi też o coraz istotniejsze bezpieczeństwo. Koszty na ten cel również będą w najbliższych latach rosły, tym bardziej, że regulator rynku już zapowiedział zwrócenie na ten aspekt działalności bankowej większej uwagi. Większą uwagę do tego będą przywiązywali także klienci, bo ich świadomość nieustannie się zwiększa. Tymczasem utrzymywanie działów bezpieczeństwa przez każdy bank spółdzielczy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku będzie po prostu, z powodów finansowych, nie tylko nieefektywne, ale wręcz niemożliwe, wskazano w komunikacie. 

Prezes SGB-Banku zastrzega, że wbrew obawom zintegrowany system informatyczny nie zmieni charakteru banków spółdzielczych. 

"Byliśmy, jesteśmy i będziemy bankami relacyjnymi. Naszą istotą jest budowanie mocnych więzi z lokalnymi społecznościami i nowoczesny system informatyczny jeszcze to pogłębi. Dla klientów banków liczy się przede wszystkim jakość obsługi, ceny, zrozumienie potrzeb i umiejętność wychodzenia im naprzeciw. Na to, na umiejętność współpracy z klientami, prezesi banków spółdzielczych kładą największy nacisk" - podkreślił Lorek. 

Z badań TNS wynika, że 21% klientów wybiera banki spółdzielcze z powodu "kompetencji i życzliwości pracowników". Właśnie ten czynnik, obok polskiego kapitału oraz dogodnej lokalizacji, jest wymieniany wśród trzech najważniejszych powodów korzystania z usług banków spółdzielczych. Z badań wynika również, że aż jedna czwarta klientów banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej czuje, że jest przez swój bank dobrze traktowana, podano też w materiale. 

Lorek zwraca też uwagę, że w miastach powiatowych, gminach i na wsiach banki spółdzielcze stały się centrami kompetencji gospodarczej. Teraz chcą one położyć jeszcze większy nacisk na współpracę z samorządami. 

"Mamy w tej dziedzinie ogromne doświadczenie, bo robimy to od wielu lat. I będziemy robić. Naszą ambicją jest uczynienie z lokalnej Polski wygodnego miejsca do życia, podniesienie poziomu życia jej mieszkańców" - podsumował prezes SGB-Banku. 

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 banki spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Grupa dysponuje siecią ponad 1 500 placówek oraz elektronicznymi kanałami dostępu.