Wykaz dokumentów dla pożyczek online?

Wykaz dokumentów dla pożyczek online?

Wykaz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o kredyt na działalność gospodarczą:

  • wniosek kredytowy,
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • REGON,
  • zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości,
  • informacja z zakresu prowadzonej działalności,
  • wykaz środków trwałych,
  • deklaracje podatkowe za ostatnie 2 lata,
  • dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu,
  • w przypadku kredytu inwestycyjnego - biznes plan, dokumenty dotyczące inwestycji.