Wzrost PKB słabszy, ale jest ożywienie gospodarcze

Wzrost PKB słabszy, ale jest ożywienie gospodarcze

Wzrost PKB w ujęciu rocznym w IV kwartale 2016 r. był słabszy niż w III kwartale 2016 r. – powiedział PAP Leszek Skiba, wiceminister finansów. Dodał, że o ożywieniu w gospodarce świadczy znaczący wzrost tempa wzrostu PKB w ujęciu kwartalnym.

„Wynik IV kwartału, w ujęciu rocznym, był słabszy niż III kwartału. Jednak, aby mieć pełny obraz tendencji w gospodarce i zobaczyć, że jest ożywienie, trzeba spojrzeć na dynamikę kwartalną. W IV kwartale wzrost kdk był istotnie wyższy niż 1,0 proc.” – powiedział PAP Skiba.

Skiba dodał, że mimo niższej niż wcześniej oczekiwano bazy 2016 roku, na 2017 rok nadal bazowym scenariuszem pozostaje prognoza wzrostu o 3,6 proc. rdr.

GUS podał, że w III kwartale PKB wzrósł o 2,5 proc. rdr.