Zmiany w prawie zabiją pośrednictwo kredytowe?

Zmiany w prawie zabiją pośrednictwo kredytowe?

Od kilku tygodni przez media przetacza się debata na temat ostatecznego kształtu nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Akt ten zakłada m.in. zwiększenie transparentności ofert kredytowych, co bez wątpienia zasługuje na aprobatę. W projekcie znalazły się jednak i takie zapisy, które mogą mieć skrajnie negatywny wpływ nie tylko na całą branżę pośrednictwa, ale również interes jej klientów. Mowa tu o regulacjach zakazujących wynagradzania pośredników przez banki, w efekcie koszt ich usług zostanie przerzucony na klientów.

W ustawie implementującej dyrektywę hipoteczną do polskiego porządku prawnego znajduje się zapis, na mocy którego ustanowiony został zakaz wynagradzania pośredników przez kredytodawcę. W praktyce oznacza to, że pośrednik kredytowy wynagradzany będzie przez samego kredytobiorcę. Przyjęte w tym kształcie przepisy mogą uderzać nie tylko w samą branżę, ale godzić również w interes konsumentów. Warto też wiedzieć, że jedynym dojrzałym rynkiem, który zdecydował się na tego rodzaju rozwiązanie, jest Holandia.

A co na te zmiany w prawie mówią Polacy? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał dom badawczy Maison&Partners.

Polacy nie chcą wybierać kredytu bez pomocy

Zrealizowane badanie dowodzi, że dla zdecydowanej większości kredytobiorców (85%) wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego jest kwestią skomplikowaną, a ponad 3/4 ankietowanych życzyłoby sobie, aby w podjęciu tej decyzji ktoś służył im pomocą. Są to opinie wyrażane zarówno przez osoby mające już proces kredytowy za sobą, jak i przez kredytobiorców, którzy dopiero noszą się z zamiarem skredytowania własnego M. Obecni kredytobiorcy aż w 43% przypadków zdali się na pośrednictwo kredytowe. W grupie osób, które rozważają zaciągnięcie kredytu chęć skorzystania z jego porad wyraża 64% badanych.

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badań by móc potwierdzić to, co ci z nas, którzy na co dzień zajmują się pośrednictwem kredytowym wiedzą - że pełnimy ważną rolę społeczną, że znakomita większość z prawie 20 tys. ludzi pracujących w tej branży rzetelnie i uczciwie wykonuje swoją pracę. Polacy chcą pośredników i bezpłatnego do nich dostępu– tłumaczy Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Przewodniczący Komitetu KPF.

Jeżeli zmiany w prawie wejdą w życie w proponowanym przez rząd kształcie, zaledwie 29% Polaków, którzy już spłacają kredyt, zdałoby się ponownie na pośrednictwo kredytowe. Jeszcze gorzej na płatne usługi pośredników reagują osoby, które decyzje kredytowe mają przed sobą – tylko 20% z nich gotowych jest na dodatkowe koszty. Dla porównania, gdyby w tej kwestii przepisy się nie zmieniły, to skorzystanie z takich usług deklaruje aż 2/3 Polaków.

80% kredytobiorców jest zadowolonych z pomocy pośrednika

W badaniu zapytano także, jak pośrednictwo kredytowe oceniają osoby, które skorzystały tego rodzaju usług. Okazuje się, że aż dla 80% osób porady były pomocne, rzetelne i wiarygodne oraz świadczyły o dużym rozeznaniu w rynku. Podobnie osoby te oceniały doradztwo pracowników banku, jednak pośrednicy zostali ocenieni jako bardziej uczciwi i niezależni. Pomimo tak dobrej oceny pracy pośredników kredytowych, zaledwie 1/3 osób spłacających kredyt, zdecydowałaby się na ponowne skorzystanie z ich usług, jeżeli byłyby one płatne.

Lata rzetelnej pracy większości pośredników kredytowych sprawiły, że ta profesja stała się użyteczna i oczekiwana przez klientów. Pośrednictwo kredytowe stało się też ważnym, efektywnym partnerem dla banków. Mamy świadomość, że mimo odpowiedzialnych działań profesjonalnej części rynku, nie uniknęliśmy błędów w naszej pracy i chcemy zrobić wiele, by tych błędów uniknąć w przyszłości. Dlatego też nie mówimy tylko o negatywnych konsekwencjach proponowanych zapisów ustawy, ale przede wszystkim o tym, że mamy rozwiązania, które uczynią branżę jeszcze bardziej transparentną i bezpieczną dla jej interesariuszy. Wsłuchując się w głosy uczestników parlamentarnej Komisji Finansów Publicznych, której posiedzenie odbyło się 24 stycznia br., głosy przedstawicieli urzędów oraz posłów, dostrzegliśmy szansę na takie właśnie podejście do tej bardzo ważnej dla rynku sprawy, w którym koncentrujemy się na szukaniu najlepszych dla klientów rozwiązań. – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

Polacy chcą mieć wybór

Zdecydowana większość, bo aż 92% Polaków jest zdania, że zmiany w prawie nie powinny zostać wprowadzone, a przynajmniej nie w planowanym kształcie: ponad jedna trzecia (36%) jest za pozostawieniem obecnego modelu wynagradzania, przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli nad jakością pracy pośredników. 56% natomiast chce mieć wybór, czy skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa, czy z płatnego doradztwa i uważa, że najlepsze byłoby równoległe funkcjonowanie obu tych modeli. Wyniki badań jednoznacznie wskazują jednak, jak dużą barierę skorzystania z usług pośredników kredytowych może stanowić konieczność ich opłacenia z własnej kieszeni – przypuszczalnie przy dopuszczeniu obu modeli, więcej osób decydowałoby się korzystać z usług doradców opłacanych z prowizji bankowej. Tylko 8% respondentów oczekuje wprowadzenia (jako wyłącznego) modelu doradztwa odpłatnego przez klientów.

Polacy, co obrazują jednoznacznie wyniki badań, nie tylko potrzebują, ale już dziś doceniają pozytywną rolę pełnioną przez pośrednictwo kredytowe. I jest to niezwykle ważny głos. Ten rodzaj mądrości zbiorowej winien być ważną wskazówką dla legislatorów, a w większym jeszcze stopniu dla Ustawodawcy – Polacy oczekują zdecydowanie, że model pośrednictwa, jaki obecnie funkcjonuje będzie utrzymany. Jednocześnie klienci, zarówno Ci którzy już skorzystali z usług pośrednika, jak i ci, którzy dopiero zamierzają to zrobić, nie chcą tracić tego co dobre, co już posiadają, a oczekują, że aktualny model bezpłatnego pośrednictwa zostanie uzupełniony przez model płatnego doradcy. Co ważne w kontekście procesu implementacji dyrektywy hipotecznej, realizacja tej społecznej rekomendacji byłaby zgodna z duchem europejskim tej dyrektywy – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.